Partnerský vztah vyžaduje citlivé naslouchání se schopností porozumět názorům, pocitům a přáním toho druhého.

Musíme být samozřejmě ochotni poradit, ale jen když jsme o to požádáni. 

Většina z nás není příliš zvyklá naslouchat.

Pokud chceme, aby partner cítil, že jej máme rádi, budeme se to muset naučit.

V jednom průzkumu se ukázalo, že průměrný jedinec vydrží poslouchat názory druhého člověka pouze17s.

Pak jej začne přerušovat a vstupovat s vlastními interpretacemi.

Když jsem studoval Rogersovskou psychoterapii, cvičili jsme 60min plného naslouchání / napojení.

Řeknu vám, že to je tedy fuška. Člověk poté může být unaven stejně, jako by lezl na Sněžku.

A není to pro každého, to chápu.

Ale dovedete si představit, kdyby vás partner dokázal poslouchat i polovinu tohoto času bez přerušování? I 1/6 tohoto času? Co všechno byste vykomunikovali, pochopili?

A jak je to jedinečné, když je někdo s vámi celou hodinu, aniž by vám hned nenamítal jiný názor, nepřerušoval vás, nedával vám tam to jeho.

V mém jednom programu pouze hodinu naslouchám, a pak teprve diskutujeme nad zmíněnými situacemi.

To po vás nikdo nechce, ale uvidíte, že pokud budete v tomto nadprůměrní (vydržíte víc jak 17s naslouchat) budete oblíbenější v kolektivu a lidé vás budou víc vyhledávat…

Jste v tomto průměrní či nadprůměrní?